Randstad en EASYPAY GROUP bereiken een akkoord mbt. de integratie van Randstad Sociaal Secretariaat binnen EASYPAY GROUP

Ga verder in het nederlands

Accord entre Randstad
et EASYPAY GROUP sur l’intégration de Randstad Secrétariat Social à EASYPAY GROUP

Continuer en français

Randstad en EASYPAY GROUP bereiken een akkoord mbt. de integratie van Randstad Sociaal Secretariaat binnen EASYPAY GROUP

Akkoord bereikt

EASYPAY GROUP uit Meulebeke, specialist op vlak van software en diensten voor human resources en payroll en Randstad Group hebben op 3 september 2013 een finaal akkoord bereikt m.b.t. de integratie van Randstad Sociaal Secretariaat in EASYPAY GROUP. EASYPAY GROUP is een full service HR provider die volledig autonoom totaaldiensten verleent aan ondernemingen op vlak van payroll en aanverwante, ondermeer : eigen sociaal secretariaat, eigen ondernemingsloket, eigen sociaal verzekeringsfonds, eigen kinderbijslagfonds, eigen verzekeringen, eigen software-ontwikkeling. EASYPAY GROUP is nationaal actief vanuit 10 vestigingen en staat met een enthousiast team van 250 medewerkers ten dienste van haar klanten.

Randstad Sociaal Secretariaat (RSS) wordt verder geleid door Geert Vanherwegen en staat met een team van een 40-tal medewerkers in voor de loonsverwerking van zo’n 1.500 werkgevers. De organisatie wordt/blijft gepatroneerd door de Leuvense Kamer van Koophandel en opereert vanuit 4 locaties : Leuven (als hoofdzetel), Lummen, Jambes en Kortrijk.

Doelstelling

EASYPAY GROUP versterkt op deze manier haar strategische doelstellingen tot verdere uitbouw van haar activiteiten in België. RSS zal met passend tempo worden geënt op de EASYPAY GROUP–werking. Een aanpassing van merknaam naar Sociaal Secretariaat EASYPAY wordt hierbij op korte termijn beoogd; bestaande klant- leverancier- en partnerrelaties worden maximaal gerespecteerd. Randstad Group ondersteunt op positieve wijze deze integratie binnen EASYPAY GROUP.

RSS is er van overtuigd dat deze integratie in EASYPAY GROUP een versterking inhoudt voor RSS en zal bijdragen tot een uitbreiding en verdere optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten.


Ga verder naar de site van
Sociaal Secretariaat EASYPAY

Accord entre Randstad et EASYPAY GROUP sur l’intégration de Randstad Secrétariat Social à EASYPAY GROUP

Accord atteint

Ce 3 septembre 2013, EASYPAY GROUP, groupe de Meulebeke spécialisé dans le domaine des logiciels et services de ressources humaines et du traitement des salaires, et le Groupe Randstad sont parvenus à un accord définitif sur l’intégration de Randstad Secrétariat Social à EASYPAY GROUP. EASYPAY GROUP est un partenaire global de RH qui fournit en toute autonomie aux entreprises des prestations complètes en matière de traitement des salaires et de services apparentés. Ce groupe dispose notamment de ses propres services dans les domaines suivants : secrétariat social, guichet d’entreprises, caisse d’assurances sociales, caisse d’allocations familiales, assurances, développement de logiciels. EASYPAY GROUP est actif depuis 10 établissements au niveau national et dispose d’une équipe de 250 collaborateurs enthousiastes toujours prêts à servir le client.

Randstad Secrétariat Social (RSS), qui restera dirigé par Geert Vanherwegen, assure, grâce à une quarantaine de collaborateurs, le traitement des salaires de quelque 1500 employeurs. Cette entreprise est/reste patronnée par la Chambre de commerce de Louvain et opère depuis quatre sites : Louvain (siège), Lummen, Jambes et Courtrai.

Objectif

EASYPAY GROUP renforce ainsi ses objectifs stratégiques visant à poursuivre l’extension de ses activités en Belgique. RSS intégrera progressivement le fonctionnement d’EASYPAY GROUP. Un changement de nom en SSE (Secrétariat Social EASYPAY) est visé à court terme, tout en respectant au maximum les relations avec les clients, fournisseurs et partenaires existants. Le Groupe Randstad soutient positivement cette intégration au sein d’EASYPAY GROUP.

RSS est convaincu que cette intégration à EASYPAY GROUP constitue un atout pour RSS et contribuera à un élargissement et à une poursuite de l’optimisation des services fournis à ses clients.


Continuer au site web du
Secrétariat Social EASYPAY